Yolcu Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
MADDE 1.1- SATICI
Ünvan: Falez Vip Transfer
Adres: ZERDALİLİK MAH. BALIKÇIOĞLU CD. O. ÇİZME APT. NO: 26/B MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: +90 537 441 3327
Email: info@falezviptransfer.com
Bundan böyle "SATICI" olarak anılacaktır.
 
MADDE 1.2- ALICI
Yolcu taşıma biletini https://www.falezviptransfer.com internet sitesinden satın alan, bu internet sitesine girilen bilgiler doğrultusunda rezervasyonda adı geçen ve yolcu taşıma hizmetinin verileceği kişidir. Bundan böyle “alıcı” olarak anılacaktır.
 
Kredi kartı sahibi ile rezervasyon konusu hizmeti alacak kişinin ayrı kişiler olması durumunda; hem rezervasyon bedelinin ödendiği kredi kartının sahibi olan kişi hem de hizmeti alacak kişi bu sözleşmenin alıcı tarafıdır. İşbu sözleşmeye göre her iki kişi de alıcı sıfatını kazanarak bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
Alıcı verdiği bilgilerin doğruluğunu, verilen hizmet sırasında işbu sözleşmede belirtilen tüm kurallara uyacağını ve bu sözleşmenin tüm edimlerini yerine getireceğini beyan ve taahhüt eder.
 
MADDE 2- İNTERNET SİTESİ
Satıcının işbu sözleşme hükmü altında “yolcu taşıma hizmetinin” satışını yaptığı internet sitesinin adresi https://www.falezviptransfer.com’dur.
https://www.falezviptransfer.com bundan böyle iş bu sözleşmede “internet sitesi” olarak anılacaktır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, https://www.falezviptransfer.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya yaptığı, yolcu taşıma hizmet satışı ve ALICI’ya verdiği yolcu taşıma hizmeti ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. Bu hususta 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri referans alınmıştır.
 
MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU MAL/ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ VE TESLİMİ
İşbu sözleşme konusu hizmetler, araç ile yolcu taşınması konulu internet sitesi üzerinden hizmet satışı ve adına elektronik rezervasyon düzenlenen alıcıya yolcu taşıma hizmeti verilmesidir. Alıcı internet sitesi üzerinden işbu sözleşmede belirtilen hizmet siparişini sonlandırdığı anda sözleşme konusu hizmet TESLİM ALMIŞ sayılır. Teslimle birlikte sözleşmede bulunan kurallara uyacağını ve edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 
MADDE 5- ALICININ TAAHHÜT VE SORUMLULUĞU
Alıcı, işbu sözleşme konusu yolcu taşıma hizmeti temel nitelikleri, yolcu taşıma kuralları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğu yönünde elektronik ortamda gerekli teyidi verir. Alıcı, rezervasyon yaptığı anda işbu sözleşmeyi ve yolcu taşıma kurallarını okuduğunu, sözleşmede bulunan tüm kurallara uyacağını, tüm edimlerini yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmiş olur.
Alıcı, iş bu sözleşmede belirtilen kurallara uymaması ve edimlerini sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, satıcının, tüm hakları saklı olarak işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmaksızın derhal feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.
Alıcının, iş bu sözleşmeye uymamasından kaynaklanan tüm zararları alıcının kendisine aittir.
 
İşbu sözleşme doğrultusunda satın alınan hizmetler yalnızca rezervasyonda adı geçen kişinin emrinedir ve şahsen kullanılabilir. Alıcı, internet sitesine girdiği bilgilerin doğruluğunu ve rezervasyonda adı geçen kişi tarafından kullanılmak üzere hizmet satın aldığını kabul ve taahhüt eder. Rezervasyonda  adı geçen kişi ile hizmeti almak isteyen kişinin farklı olduğu tespit edilirse, satıcının işbu sözleşmeden doğan hiçbir sorumluluğu kalmadığını ve işbu sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek olmadan feshedebileceğini alıcı, kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 6- CAYMA HAKKI
Yönetmeliğin “Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri” ni düzenleyen “Üçüncü Bölüm” başlığı altında yazılı maddelerinin, “Yolcu Taşıma Hizmetleri” ne uygulanmaması sebebi ile; ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
MADDE 7- REZERVASYON VE TAŞIMA KURALLARI
1 – Rezervasyonlar şahsa ait olup başkasına devredilemez.
2 – Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, rezervasyon iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
3 – Satıcı sefer programında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
4 – Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre Antalya Mahkemelerinde çözümlenir.
5 – Satıcının kontrolü dışında gelişen sorunlar sebebiyle seferler durdurulabilir. Satıcının kontrolü dışında kalan bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek ulaşım, konaklama ve yiyecek giderleri de dahil olmak üzere hiçbir masraf veya olumsuzluğun sorumluluğu satıcıya ait değildir.
6 – Araçta kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
7 – Hizmet ücreti, sadece kalkış  ile varış noktaları arasındaki taşıma karşılığıdır. Rezervasyon üzerindeki güzargahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.
8 – Ücretin ilan edildiği para biriminden başka bir para birimi ile ödenmesi halinde, rezervasyon satın alındığı andaki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
9 – Araç içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
10 – Yolcu, araç içerisinde, aracı veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya araç personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya araç personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
11 – Sadece kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde satıcı sorumlu olacaktır. Yolcunun müterafik kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
12 – Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
13 – Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

MADDE 8- TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI
Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir:
     – Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu,
     – Satıcının özel yardımını gerektirmekteyse,
     – Rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa,
     – Yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa,
     – Yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş noktasına gelmeleri durumunda,
 
 Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından hizmet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.
 
MADDE 9- BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER
1 – Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır.
2 – Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir.
3 – Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir.
4 – Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir.
5 – Varış noktasında yolcular bagajların tamamı araçtan indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler.
6 – Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.
MADDE 10- HAYVANLARIN TAŞINMASI
1 – Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına hayvanlar, satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir.
2 – Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır.
 
MADDE 11- YOLCULUĞUN İPTALİ VE ÜCRET İADE ŞARTLARI
1 – İşbu sözleşmeye göre satın alınan hizmetler, hiçbir şekilde yolcu, tarih, saat ve güzargah bilgilerinin değiştirilmesi satıcıdan talep edilemez. Alıcı işbu sözleşmeye göre satın aldığı hizmetler satış onayından sonra hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini ve iade talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
2 – Yetkili makamlarca araca binmesine izin verilmeyen dolayı seyahat edemeyen yolcuya hizmet ücreti iadesi yapılmaz.
 
MADDE 12- İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI
1 – İşbu sözleşme konusu internet sitesinin her hakkı ve tasarruf yetkisi Falez Vip Transfer ait olup, siteye giren ve kullanan kişi sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılır. Falez Vip Transfer, sözleşme şartları da dahil olmak üzere site üzerindeki herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayımlandığı an yürürlüğe girer.
2 – Rezervasyon ve hizmet koşulları sitemizde yayımlanmaktadır.
3 – İnternet sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür. Falez Vip Transfer link verilen sitedeki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.
 
MADDE 13- YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME, UYGULANACAK HUKUK
İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanır.
İhtilafların çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
MADDE 14- DEĞİŞİKLİK
Falez Vip Transfer, gerekli gördüğünde bu taşıma kurallarının bir kısmını veya tamamını değiştirebilir.
 
MADDE 15- HÜKÜM
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu 15 maddeden oluşan sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.
Hemen Ara WhatsApp E-Posta